Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nulla vehicula, sagittis tortor id, fermentum nunc. Donec gravida mi a condimentum rutrum. Praesent aliquet pellentesque nisi.

Razvoj podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V NAKUP OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA IN SKLADIŠČENJE VINA«

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Naložba v nakup opreme za predelavo grozdja in skladiščenje vina« je na kmetijskem gospodarstvu nosilca Janeza Colnarja potekala naložba v nakup nove stiskalnice za vino s pripadajočo opremo za predelavo grozdja in sicer avtomatske polnilne linije z etiketirko, INOX sodov ter lesenih sodov. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati učinkovitejšo predelavo grozdja, prispevati k dvigu kakovosti pridelanih vin, povečanju higienskih in tehnoloških parametrov v vinski kleti, kot tudi k časovno učinkovitejšim postopkom predelave. Naložba bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvigu dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Rezultati aktivnosti so: tehnološko posodobljena vinska klet, predvsem z novo tehnološko opremo: stiskalnico grozdja, INOX vinskmi posodami, avtomatsko polnilno linijo z etiketirko, ter lesenimi sodi za povečanje aromatičnosti naših vin.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/