Vinska klet Colnar, kjer se tradicija prepleta s kvaliteto. Naš cilj je pridelovati vrhunska vina s prepoznavnimi okusi za vse, ki uživajo ob kozarcu popitega vina.

Razvoj podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI

»NAKUP OPREME ZA PROTISLANSKO ZAŠČITO«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Nakup opreme za protislansko zaščito« je potekala naložba v nakup mobilnega stroja za protislansko zaščito, ter vremenskih postaj, s katerimi bomo lahko nadzorovali in obvladovali nevarnost pred pozebo.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je zmanjšati možnost negativnih vplivov naravnih dejavnikov v kmetijski pridelavi in s tem povečati pridelovalne zmogljivosti in produktivnost na kmetiji Colnar, s čemer bomo izboljšali tudi poslovne rezultate kmetije. Namen aktivnosti je prispevati k doseganju okoljskih ciljev na področju prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu in blaženje vpliva le-teh.

Rezultati aktivnosti so: nova sodobna oprema za protislansko zaščito na kmetijskem gospodarstvu.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si